ХЕТ-ЈН-107/18 Израда студије увођења вода Дабарског, Фатничког поља и вода хидроелектране Дабар у акумулацију Билећа

ХЕТ-ЈН-107/18  Израда студије увођења вода Дабарског, Фатничког поља и вода хидроелектране Дабар у акумулацију Билећа

Одлука о избору најповољнијег понуђача