ХЕТ-ЈН-115/18 Модернизација јединствене дигиталне аутоматске телефонске централе Ериксон МД 110

ХЕТ-ЈН-115/18 Модернизација јединствене дигиталне аутоматске телефонске централе Ериксон МД 110

Одлука о избору најповољнијег понуђача