ХЕТ-ЈН-12/19  Израда заштитног премаза за стабилизацију и заштиту бетонских базена (Јазина и Брегови)

ХЕТ-ЈН-12/19  Израда заштитног премаза за стабилизацију и заштиту бетонских базена (Јазина и Брегови)

Одлука о избору најповољнијег понуђача