ХЕТ-ЈН-120/18  Санација кабловског простора са реконструкцијом прихвата далековода у новом 35 KV постројењу

ХЕТ-ЈН-120/18  Санација кабловског простора са реконструкцијом прихвата далековода у новом 35 KV постројењу

Одлука о избору најповољнијег понуђача