ХЕТ-ЈН-128/18  Одржавање обала акумулације  Билећа (на територији општине Билећа)

ХЕТ-ЈН-128/18  Одржавање обала акумулације  Билећа (на територији општине Билећа)

Одлука о избору најповољнијег понуђача