ХЕТ-ЈН-17/19П Набавка прибора за бушење и језгровање (круне, цијеви итд.) и других потрошних дијелова

ХЕТ-ЈН-17/19П  Набавка прибора за бушење и језгровање (круне, цијеви итд.) и других потрошних дијелова

Одлука о избору најповољнијег понуђача