ХЕТ-ЈН-17/21 Набавка прибора за бушење и језгровање (круне, цијеви итд.) и других потрошних дијелова