ХЕТ-ЈН-18/20 Контрола, дефектажа и замјена кола за наводњавање у Требињском пољу

ХЕТ-ЈН-18/20 Контрола, дефектажа и замјена кола за наводњавање у Требињском пољу

Одлука о избору најповољнијег понуђача