ХЕТ-ЈН-20/20 Услуге одржавања SCADA система у Управној згради на годишњем нивоу

ХЕТ-ЈН-20/20 Услуге одржавања SCADA система у Управној згради на годишњем нивоу

Одлука о избору најповољнијег понуђача