ХЕТ-ЈН-22/19 Ангажовање фигураната за геодетске радове и чишћење околног терена

ХЕТ-ЈН-22/19  Ангажовање фигураната за геодетске радове и чишћење околног терена

Одлука о избору најповољнијег понуђача