ХЕТ-ЈН-23/19 Набавка резервних дијелова, поправка и пуштање у рад МГЦ модула за систем за мјерење сила у геотехничким сидрима и стијенским екстензометрима

ХЕТ-ЈН-23/19  Набавка резервних дијелова, поправка и пуштање у рад МГЦ модула за систем за мјерење сила у геотехничким сидрима и стијенским екстензометрима

Одлука о избору најповољнијег понуђача