ХЕТ-ЈН-27/23 Израда пројекта постројења пречишћавања отпадних вода сходно водопривредној дозволи

ХЕТ-ЈН-27/23 Израда пројекта постројења пречишћавања отпадних вода сходно водопривредној дозволи

Одлука о избору најповољнијег понуђача