ХЕТ-ЈН-27/23 Израда пројекта постројења пречишћавања отпадних вода сходно Водопривредној дозволи

ХЕТ-ЈН-27/23 Израда пројекта постројења пречишћавања отпадних вода сходно Водопривредној дозволи

Одлука о избору најповољнијег понуђача