ХЕТ-ЈН-29/22П Одржавање хардвера SCADA система

ХЕТ-ЈН-29/22П  Одржавање хардвера SCADA система

Одлука о избору најповољнијег понуђача