ХЕТ-ЈН-30/21 Набавка резервних дијелова за 35 kV постројење на погону ХЕ Требиње 1

ХЕТ-ЈН-30/21  Набавка резервних дијелова за 35 kV постројење на погону ХЕ Требиње 1

Одлука о избору најповољнијег понуђача