ХЕТ-ЈН-37/20 Ревизија главног пројекта „Повећање пропусне моћи ријеке Требишњице кроз урбани дио града“

ХЕТ-ЈН-37/20  Ревизија главног пројекта „Повећање пропусне моћи ријеке Требишњице кроз урбани дио града“

Одлука о избору најповољнијег понуђача