ХЕТ-ЈН-37/22 Адаптација и опремање метеоролошке станице Требиње

ХЕТ-ЈН-37/22   Адаптација и опремање метеоролошке станице Требиње

Одлука о избору најповољнијег понуђача