ХЕТ-ЈН-43/19 Испитивање и сервисирање побудних система генератора на погону ХЕ Требиње 1

ХЕТ-ЈН-43/19 Испитивање и сервисирање побудних система генератора на погону ХЕ Требиње 1

Одлука о избору најповољнијег понуђача