ХЕТ-ЈН-48/19 Одржавање акцелерографа на брани Горица и Гранчарево и израда годишњег елабората сеизмолошког осматрања

ХЕТ-ЈН-48/19 Одржавање акцелерографа на брани Горица и Гранчарево и израда годишњег елабората сеизмолошког осматрања

Одлука о избору најповољнијег понуђача