ХЕТ-ЈН-49/19 Набавка напонских мјерних трансформатора за 220 kV постројење

ХЕТ-ЈН-49/19 Набавка напонских мјерних трансформатора за 220 kV постројење

Одлука о избору најповољнијег понуђача