ХЕТ-ЈН-51/23 Реконструкција и уградња опреме за видео надзор на објекту затварача Пађени и Фатница

ХЕТ-ЈН-51/23 Реконструкција и уградња опреме за видео надзор на објекту затварача Пађени и Фатница

Одлука о избору најповољнијег понуђача