ХЕТ-ЈН-58/23 Тестирање и сервисирање турбинских регулатора агрегата на погону ХЕ Требиње 1

ХЕТ-ЈН-58/23  Тестирање и сервисирање турбинских регулатора агрегата на погону ХЕ Требиње 1

Одлука о избору најповољнијег понуђача