ХЕТ-ЈН-62/23 Ангажовање ронилаца за преглед опточног тунела, улазне грађевине, решетке, низводних затварача и стања обалних зидова

ХЕТ-ЈН-62/23  Ангажовање ронилаца за преглед опточног тунела, улазне грађевине, решетке, низводних затварача и стања обалних зидова

Одлука о избору најповољнијег понуђача