ХЕТ-ЈН-65/20 Набавка електроматеријала за потребе погона ХЕ Требиње 1 и ХЕ Требиње 2

ХЕТ-ЈН-65/20  Набавка електроматеријала за потребе погона ХЕ Требиње 1 и ХЕ Требиње 2

Одлука о избору најповољнијег понуђача