ХЕТ-ЈН-67/22 Одржавање софтвера SCADA система

ХЕТ-ЈН-67/22  Одржавање софтвера SCADA система

Одлука о избору најповољнијег понуђача