ХЕТ-ЈН-69/21 Набавка резервних дијелова за 0,4 kV постројење на погону ХЕ Требиње 1

ХЕТ-ЈН-69/21  Набавка резервних дијелова за 0,4 kV постројење на погону ХЕ Требиње 1

Одлука о избору најповољнијег понуђача