ХЕТ-ЈН-70/20 Одржавање обала акумулације Билећа (на територији општине Билећа)

ХЕТ-ЈН-70/20 Одржавање обала акумулације Билећа (на територији општине Билећа)

Одлука о поништењу поступка јавне набавке