ХЕТ-ЈН-78/18 РЕЗЕРВНИ ДИЈЕЛОВИ ЗА ВОЗНИ ПАРК ПРЕДУЗЕЋА

ХЕТ-ЈН-78/18  Резервни дијелови за возни парк Предузећа ЛОТ 1) Путнички програм

Одлука о избору најповољнијег понуђача