ХЕТ-ЈН-79/23 Реконструкција изворишта „Грмац“ за снабдијевање објекта ХЕ Требиње 1 питком водом

ХЕТ-ЈН-79/23 Реконструкција изворишта „Грмац“ за снабдијевање објекта ХЕ Требиње 1 питком водом

Одлука о избору најповољнијег понуђача