ХЕТ-ЈН-84/22 Лиценцирање Microsoft софтвера на 3 године

ХЕТ-ЈН-84/22 Лиценцирање Microsoft софтвера на 3 године

Одлука о избору најповољнијег понуђача