ХЕТ-ЈН-85/22 Одржавање обала ријеке Требишњице, акумулације Требиње и дијела обале узводно од бране Гранчарево

ХЕТ-ЈН-85/22  Одржавање обала ријеке Требишњице, акумулације Требиње и дијела обале узводно од бране Гранчарево

Одлука о избору најповољнијег понуђача