ХЕТ-ЈН-88/23 Услуге обавезног и каско осигурања новонабављених возила

ХЕТ-ЈН-88/23  Услуге обавезног и каско осигурања новонабављених возила

Одлука о избору најповољнијег понуђача