ХЕТ-ЈН-94/23 Набавка резервних дијелова за систем побуде агрегата на погону ХЕ Требиње 1

ХЕТ-ЈН-94/23 Набавка резервних дијелова за систем побуде агрегата на погону ХЕ Требиње 1

Одлука о избору најповољнијег понуђача