Извјештај о реализацији Уговора за април 2022. године