Извјештај о реализацији уговора за август 2019. године