Извјештај о реализацији Уговора за август 2022. године