Извјештај о реализацији Уговора за децембар 2019. године