ИЗВЈЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ УГОВОРА ЗА ДЕЦЕМБАР 2023. ГОДИНЕ