Извјештај о реализацији уговора за фебруар 2019. године