Извјештај о реализацији уговора за јануар 2019. године