Извјештај о реализацији Уговора за јануар 2021. године