Извјештај о реализацији уговора за јул 2019. године