Извјештај о реализацији Уговора за мјесец август 2020. године