Извјештај о реализацији Уговора за мјесец август 2021. године