Извјештај о реализацији Уговора за мјесец јануар 2022. године