Извјештај о реализацији Уговора за мјесец јул 2020. године