Извјештај о реализацији Уговора за мјесец јун 2020. године