Извјештај о реализацији Уговора за мјесец октобар 2021. године