Извјештај о реализацији Уговора за мјесец септембар 2020. године