Извјештај о реализацији Уговора за новембар 2019. године